Image

6. fachowy dźeń 2plus

16. awgusta 2023

Cyłodnjowske zarjadowanje w Němsko-serbskim šulskim kompleksu Slepo

Naš program

09:00 hodź. přijězd | přijeće
moderacija: Beno Bělk
09.30 hodź. witanje*
Kerstin Wittig | Sakske statne ministerstwo za kultus
09.40 hodź.

předstajenje šulskeho centruma
Petra Rübesamowa | Jan Hrjehor | Wolfgang Goldstein | Zakładna a Wyša šula „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo10.15 – 11.00 hodź.

přednoški w forumje:

Wuslědki zwěsćenja rěčneho stawa w serbšćinje na 2plus-šulach
dr. Jana Šołćina | Serbski institut

Ewaluacija koncepta 2plus wopřija tež zwěsćenje rěčneho stawa we 8. lětniku. Přepytuje so rěčny staw šulerkow a šulerjow 8. lětnikow w serbšćinje a docpěće niwowoweho schodźenka B1 po ZER. W přednošku předstaja so koncept, metodika kaž tež wubrane wuslědki zwěsćenja rěčneho stawa, kotrež je so w pilotowej fazy přewjedło.

11.00 – 11.45 hodź.

Ewaluacija koncepta 2plus w přehledźe
prof. Jonas Flöter | uniwersita Lipsk*

Naprašowanja k šulskim ramikowym wuměnjenjam přesadźenja koncepta 2plus tworja stołp koncepta ewaluacije. K tomu naprašuja so šulerki a šulerjo, wučerki a wučerjo, starši, šulske koordinatorki a šulscy koordinatorojo, šulske wjednicy a šulscy nawodźa, fachowe poradźowarki a fachowi poradźowarjo kaž tež sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo LaSuB. We wobłuku prezentacije předstajitej so struktura a metodika naprašowanjow kaž tež zaměry naprašowanje přewodźacych interviewow.

11.45 – 12.30 hodź. wobjedowa přestawka a natwar wikow móžnosćow
12.30 – 13.15 hodź.

Šulerstwo z 18 pochadnymi rěčemi a multiprofesionelny team*
Heidrun Schönwälder | Zakładna šula „Frédéric-Joliot-Curie“ Budyšin

13.15 – 14.30 hodź. Wiki móžnosćow – hlej slědowacy přehlad dotal zapodatych přinoškow

Dotalny fachowy dźeń stanje so z wotewrjenym forumom za naše šule z wučbu po koncepće 2plus.

Zhromadnje z Wami chcemy nowe perspektiwy za naše šule jako stajny proces wuwiwać a za móžnosćemi pytać, wšědne dźěło wolóžeć a polěpšeć. Forum je městno za najwšelakoriše měnjenja a je žiwy z wuměny a wobdźělenja.

Image
Fachowy dźeń 2plus wuhotujetej Sakske statne ministerstwo za kultus a Krajny zarjad za šulu a kubłanje, wotnožka Budyšin, w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.