blido 1

mobbowanje a jeho wuskutki

Birgit Delling

blido 2

Chorosće a wobmjezowanja

Elke Jäger

je diplomowa wučerka za spěchowanske šule

blido 3

Šulska psychologija jako podpěranski system

dr. Jana Domelowa

je diplomowa psychologowka a dźěła w referaće šulska psychologija při  Krajnym zarjedźe za šulu a kubłanje jako šulska psychologowka. K jeje nadawkam słuša diagnostika a poradźowanje za šulerjow, staršich a pedagogow k prašenjam šulskeho wuwića, wuknjenskich a zadźerženskich mylenjow.

blido 4

Medijowu kompetencu posrědkować

Angela Potowski

skutkuje wot 2016 jako referentka při Krajnym zarjedźe za šulu a kubłanje. Do toho zběraše jako gymnazialna wučerka za němčinu a jendźelšćinu, fachowa poradźowarka a nawodnica fachoweho wukubłanja dołholětne nazhonjenja w zhromadnym dźěle ze šulerkami a šulerjemi, wučerjemi a studowacymi. W referaće medijowe kubłanje a digitalizacija je mj. dr. zamołwita za projekt „Medienscouts in Sachsen“, koordinuje akcije we wobłuku Safer Internet Day a podpěruje kooperacije z eksternymi partnerami.

blido 5

Što dyrbju sej lubić dać

Ute Schnabel

je nawodnica spěchowanskeho centruma "Clemens Winkler", šule ze spěchowanskim ćežišćom emocionalne a socialne wuwiće. Wona je diplomowa wučerka a spěchowanska pedagogowka kaž tež krajna předsydka Zwjazka spěchowanskeje pedagogiki z.t.