Temy a zjimane namjety

1. Wukubłanje a dalekubłanja za wučerjow

 • dalekubłanja k přiswojenju rěčnych znajomosćow
 • k dispoziciji stejace materialije za fachowu wučbu na centralnym městnje registrować a k dispoziciji stajić
 • wužiwanje platformy moodle za wuměnu nazhonjenjow

2. Witaj - dosahace wuměnjenje za koncept 2plus?

 • podpěranje staršich hižo w pěstowarni
 • cyłodnjowski poskitk serbšćina
 • spěchowanje maćernorěčnych dźěći
 • rěčne dalekubłanja za kubłarjow a wučerjow

3. Dźěło ze staršimi

 • kubłanske partnerstwo šula – starši
 • informaciski material za staršich k dispoziciji stajić
 • zarjadowanja za staršich

4. Zwěsćenje serbskorěčnych kompetencow w 5. lětniku

 • móžnosće zwěsćenja rěčnych kompetencow před zastupom do šule a při změnje na pokročowacu šulu

5. Wuměnjenja za přesadźenje koncepta 2plus – teamteaching a skupinske dźěło

 • informacija staršich
 • prawidłowne kwalifikowanske poskitki za wučerjow 
 • kontinuitu teamteachinga zawěsćić